Daty

Fakty

 • Polski Nobel przyznany za badania nad kolekcjonerstwem

  Profesor Krzysztof Pomian laureatem Nagrody Fundacji Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój...

 • Spotkania z Zabytkami

  W numerze 11/12 2017, wielce interesującym, polecam uwadze tekst o warszawskich malarzach w otoczeniu króla Stanisława Augusta, ponadto tekst dla kolekcjonerów lamp. Warto przeczytać "od dechy do...

 • Nagroda Klio 2017 dla kolekcjonerskiej książki!

  W kategorii edytorskiej przyznano cztery wyróżnienia, w tym dla Wydawnictwa Tarzańskiego za książkę "O tatrzańskich pocztówkach" autorstwa wybitnego kolekcjonera śp. Adama Czarnowskiego. Jury Nagrody...

 • Hossa trwa?

  Raport Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich z krajowego rynku sztuki za I półrocze 2017 r. Warto przeczytać od deski do deski! Pobierz ...

 • Katalog Znaków Pocztowych

  Znakomite i aktualizowane co tydzień źródło informacji dla kolekcjonerów nie tylko filatelistyki. Celem regularnego otrzymywania zarejestruj się na:

 • Przyznano Nagrody „Kolekcjonerstwo – Nauka i Upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016

  Dr Kamila Kłudkiewicz, red. Wojciech Przybyszewski oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu laureatami Nagrody! 10 listopada 2017 roku, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w Pałacu Staszica w...

 • Książki na kolekcjonerską półkę

  "Legalne/Nielegalne Poszukiwanie Zabytków i Obrót Zabytkami. Na Styku Archeologii i Prawa", autorka I. Gredka-Ligarska. Link:  

 • Poczta poczcie nierówna!

  Mamy do czynienia z dwoma sposobami traktowania przez Domy Aukcyjne tak zwanej "poczty", czyli licytowania korespondecyjnego ze wskazaniem limitu. Jedni limit trzymają "przy orderach", podnosząc...

 • Nagroda Kotarbińskiego

  Książka "Atanazy Raczyński (1788-1874) Biografia", której autor Michał Mencfel przybliża postać i dzieło tego wybitnego kolekcjonera jest kandydatem do tegorocznej Nagrody....

 • Trumpet - dla anglojęzycznych kolekcjonerów

  Jest już dostępny jesienny kwartalnik "Trumpet", prestiżowego nowojorskiego DA Swann, a w nim syntetyczne omówienie najbliższych aukcji:  http://www.swanngalleries.com/trumpet ...

 • Dla samorządów, a kiedy dla kolekcjonerów?

  Uruchomiony został portal wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla urzędników samorządów, liderów NGO oraz miłośników lokalnego dziedzictwa.  ...

 • Tezy do dyskusji na seminarium

  „Digitalizacja prywatnych kolekcji - jak ją zrealizować dla dobra dziedzictwa narodowego?” 10 listopada 2017 roku, Dom Spotkań z Historią, Warszawa. Przedstawiam z prośbą o uwagi:   Misją prywatnego...

 • Domena www.kolekcjonerzy.pl

  Obok domeny, na której Państwo teraz gościcie, jestem także dysponentem wskazanego wyżej adresu. Udostępnię go zainteresowanym wykorzystaniem zgodnie z misją upowszechniania i ochrony...

 • Targi antyków za południową granicą

  Terminy targów na Spiszu i Szaryszu dostępne on line:  http://linart.sk/burzy.php

 • W sprawie "100 na 100" - spróbuję znów za 100 lat!!

  Niestety moja inicjatywa, aby zorganizować w Warszawie wystawę „Sto Kolekcjonerskich Eksponatów na Stulecie Odzyskania Niepodległości” nie spotkała się z dostatecznie silnym odzewem ze strony braci...

 • O tatrzańskich pocztówkach Adama Czarnowskiego

  Na półki księgarskie trafił album wydany staraniem Tatrzańskiego Parku Narodowego zawierający na 528 stronach reprodukcje ponad 900 pocztówek tatrzańskich z unikatowego liczącego blisko 5 tys. egz....

 • Raport Artinfo.pl

  Gratuluję Autorom tego ważnego opracowania i wszystkich zachęcam do lektury, ale najpierw przeczytajcie co piszą Autorzy o swoim dziele? To historyczny moment - po raz pierwszy prezentujemy pełny raport...

 • Plebiscyt na najładniejszy znaczek 2016

  Na portalu Katalog Znaków Pocztowych ogłoszono wyniki. Jako najładniejsze znaczki wybrano serię Chmury, zaprojektowaną przez Marzannę Dąbrowską, a najładniejszymi całostkami zostały Drogi wodne w...

 • Laureaci Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich

  W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach w trakcie XVI Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów Honorową Nagrodą im. Jerzego Dunin-Borkowskiego uhonorowani zostali: Jolanta Maria...

 • Gratulujemy!

  Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich wyróżniło Janusza Miliszkiewicza tytułem "Członka Honorowego" w uznaniu zasług dla rynku sztuki, popularyzacji kolekcjonerstwa oraz edukacji...

 • Kalendarz Kolekcjonera 2017 - dziękujemy wydawcy!

  Na stronie Oficyny Wydawniczej M-C ukazało się popularne w środowisku kolekcjonerskim Kalendarium imprez kolekcjonerskich 2017. Link do strony:

 • Muzea Uczelniane - podejmijmy współpracę!

  Działające od roku 2012 Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, biorąc pod uwagę deklarowane w statucie zadania, może być ważnym partnerem dla środowiska kolekcjonerskiego. Nawiążmy kontakty - pomyślmy...

 • "KOLEKCJONER REJESTROWY" - przedstawiam pod rozwagę!

  Trwają prace nad nowelizacją  ustawy o ochronie zabytków i szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego. Brak w tej debacie, trochę z naszej winy, głosu kolekcjonerów, a przecież jesteśmy - niestety...

 • Prawna problematyka upubliczniania prywatnych kolekcji w Polsce

  Zachęcamy do lektury artykułu dra Wojciecha Szafrańskiego "Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce." opublikowanego w monografii red. P. Stec, P.P. Maniurka ...

Dlaczego warto ?

Wikipedia zawiera podaną niżej definicję Kolekcjonerstwa. Czy ona oddaje sens tego co robimy? Według mnie pomija istotne wątki. Zapraszam do wymiany uwag w tej kwestii.
 
Kolekcjonerstwo (łac. collectio – zbiór) – zbieractwo, świadome gromadzenie przedmiotów o ustalonym zakresie merytorycznym, topograficznym lub chronologicznym w celu tworzenia zbiorów, wystaw i pokazów. Najczęściej w formie amatorskiej jako hobby.