Daty

Fakty

Drodzy Przyjaciele z kolekcjonerskiej niwy! (2)

Po dłuższej przerwie wracam do redagowania strony

www.kolekcjonerstwo.pl

Postaram się o zamieszczanie w działach „Daty” i „Fakty” informacji, które mogą być przydatne, w codziennych i niecodziennych potrzebach, w rozwijaniu kolekcjonerskich zainteresowań i budowaniu kolekcji. Tradycyjnie oczekuję w tym zakresie także na Wasze informacje o aukcjach, targach, wystawach, wydawnictwach, a także na inne, warte odnotowania, wiadomości.

Nowym elementem będą redagowane we współpracy z Bernadettą Czapską działy „Archiwistyka społeczna” i „Digitalizacja kolekcji”.

Te dziedziny to ważne, perspektywiczne i wymagające Mecenatu Państwa zadania, które mają na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń wielkiego dorobku kolekcjonerów.

Będziemy w tej sprawie publikowali przydatne informacje i postaramy się – przy Waszym wsparciu – o budowanie pomostu między środowiskiem kolekcjonerskim a instytucjami realizującymi funkcje Mecenatu Państwa w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Zapraszam do współpracy

Z szacunkiem

Ryszard Kruk

 

Dlaczego warto ?

Wikipedia zawiera podaną niżej definicję Kolekcjonerstwa. Czy ona oddaje sens tego co robimy? Według mnie pomija istotne wątki. Zapraszam do wymiany uwag w tej kwestii.
 
Kolekcjonerstwo (łac. collectio – zbiór) – zbieractwo, świadome gromadzenie przedmiotów o ustalonym zakresie merytorycznym, topograficznym lub chronologicznym w celu tworzenia zbiorów, wystaw i pokazów. Najczęściej w formie amatorskiej jako hobby.