121 aukcja Rara Avis w Krakowie

.

Są już dostępne katalogi aukcji "Książki - Plakaty" oraz "Awangarda", które pod względem zawartości i opracowania są arcydzielami! Wspomnę pozycję 302. KOŚCIUSZKO Tadeusz. Odręczny list Kościuszki do ministra rządu francuskiego w sprawie zezwolenia na wwóz do Francji skrzyń zawierających m.in. srebra i ozdobną szablę, dat. 11 termidora r. VII (tj. 29 VII 1799) w Paryżu (Rękopis jednostronny na ark. 29,4x20,2 cm, po francusku. Pismo staranne, bez skreśleń i poprawek, pisany w całości (tekst i podpis) przez Tadeusza Kościuszkę. Szybko pobiegnijcie na: http://raraavis.krakow.pl/Katalog121/a121-00_pl.htm