Allegro - strefa kolekcjonera

.

Rozpocznie się licytacja sztuki dawnej. Czekamy na katalog.