Aukcja belgijskiego DA David Delhaye z CIEKAWYM POLONIKIEM

.

Zakończy się 43 aukcja filatelistyczna, w której katalogu pojawił się polonik z generałem Władysławem Andersem ZOBACZ