Aukcja belgijskiego DA David Delhaye

.

Zakończyła się aukcja filatelistyczna WYNIKI