Podczas obrad w Muzeum Narodowym w Krakowie Kapituła Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego przyznała Nagrody za rok 2019

.

Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich, dr Joanna Hubner-Wojciechowska za książkę „Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik kolekcjonera”. Wydawnictwo Arkady. Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy: Muzeum Villa La Fleur w Konstancinie utworzone przez Marka Roeflera. Dla dziennikarzaza publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego, Rafał Kamecki, twórca portalu Artinfo. 

Odnosząc się do wyników jubileuszowej piątej edycji Nagrody, przewodniczący jej kapituły, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski podkreślił: Już po raz piąty Nagrodą im Feliksa Jasieńskiego wyróżnione zostały podmioty, które na swych polach działania w sposób szczególny zasłużyły się dla kolekcjonerstwa w Polsce. W obszarze opracowania naukowego jest to Pani dr Joanna Hubner-Wojciechowska, która poświęciła swą znakomitą książkę sztuce Podhala i nadała jej dodatkowo formę przewodnika kolekcjonerskiego. Wybrana w tym roku instytucja to prywatne Muzeum Villa La Fleur, utworzone przez Pana Marka Roeflera, wybitnego kolekcjonera, który swoje znakomite i wyjątkowe zbiory udostępnił społeczeństwu. Za osiągnięcia dziennikarskie Kapituła nagrodziła zaś Pana Rafała Kameckiego, twórcę portalu www.artinfo.pl, nieocenionego źródła informacji, tak potrzebnych w codziennej działalności zbieraczy sztuki, muzeów i innych instytucji. Nie mam wątpliwości, że swoją działalnością wszyscy nagrodzeni wnoszą niebagatelny wkład do rozwoju kolekcjonerstwa w naszym kraju, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony jego dziedzictwa kulturowego.  

Nagrody zostaną wręczone jesienią 2020 roku w trakcie przygotowywanej konferencji naukowej, która ma podjąć istotne współczesne zagadnienia dotyczące znaczenia kolekcjonerstwa dla upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

W skład kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor www.kolekcjonerstwo.pl.