Ogólnopolska konferencja naukowa - Kolekcje: ksztaltowanie, historia, dziedzictwo utracone

.

Muzeum Narodowe w Gdańsku jest organizatorem konferencji, które ideę określono w sposób następujący. Badanie historii kolekcji polskich instytucji muzealnych nie może się skupiać wyłącznie na opracowywaniu zbiorów obecnie znajdujących się w muzeach. Badanie strat wojennych pozwala na stworzenie całościowego obrazu dawnych, przedwojennych kolekcji publicznych bądź prywatnych, które trafiały do zbiorów muzealnych przed drugą wojną światową i już po niej. Tematyka konferencji będzie obejmowała problematykę związaną z dawnymi kolekcjami i losami składających się na nie dzieł. Szczególnie istotne będą zagadnienia wynikające z badań proweniencyjnych, w tym badań nad stratami wojennymi poniesionymi w zakresie zbiorów artystycznych, należących do kolekcji publicznych i prywatnych. Więcej Info