Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - ostatni dzień wystawy

.

„Od Boznańskiej do Fangora. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman” Kolekcja, zapoczątkowana w 2008 roku, liczy ponad 160 dzieł i wciąż się rozwija. Składają się na nią dzieła najwybitniejszych artystek i artystów, głównie polskich, związanych z nurtem École de Paris oraz tworzących w okresie powojennym: od lat 50. XX wieku aż do czasów najnowszych. W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zaprezentowanych jest kilkadziesiąt prac, stanowiących najciekawsze przykłady XX-wiecznej awangardy artystycznej. INFO