Kolekcjonerom i miłośnikom fotografii przypominam - FOTOFESTIWAL!

.

Program 20. edycji Fotofestiwalu jest przygotowywany wspólnie przez łódzkich kuratorów, aktywistów, twórców, uczelnie wyższe i studentów. Razem stworzymy opowieść o mieście, w którego fascynującej historii mieszają się poszukiwania awangardowych artystów i artystek z popularną kulturą robotniczą. W programie znajdą się wystawy odwołujące się do historii miasta, spotkania lokalnych galerii i artystów, ale przede wszystkim prezentacje najciekawszych dokonań twórców związanych z Łodzią, których dokonania na stałe wpisały się w kanon sztuki polskiej. Szczególnie duży blok wystaw poświęcony będzie także współczesnej fotografii światowej – pokażemy kilka międzynarodowych projektów i platform, których celem jest promocja i prezentacja wschodzących nazwisk współczesnej fotografii. Fotofestiwal 2021 w liczbach to ponad 40 wystaw w całym mieście, dwa centra festiwalowe oraz prezentacje prac ponad 150 artystów wizualnych. INFO