Ważna konferencja na UMK także z kolekcjonerskiego punktu widzenia!

.

"Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja".  Jak piszą organizatorzy celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal. Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji. Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów. Dodałbym jeszcze "kolekcjonerów". INFO