Reicherowie z Sosnowca - Dzieje rodziny kupiecko-przemysłowej

.

Ostatni dzień wystawy zorganizowanej przez Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki. Wystawa oparta o prywatne zbiory prezentująca losy rodziny Reicherów, przedstawicieli burżuazji kupiecko-przemysłowej, która ukształtowała się w końcu XIX wieku w przemysłowym Sosnowcu, a właściwie kształtowała się wraz z tym młodym miastem, wpływając niejednokrotnie na jego kształt i charakter. Sosnowiec, mimo że zagwarantował rodzinie awans społeczny i finansowy, był jednak tylko gniazdem, z którego w szeroki świat „wyfrunęło” liczne potomstwo Henryka i Eleonory Reicherów. W szerokim świecie zaś, kolejni potomkowie rozwijali swoje skrzydła. Nie brak wśród nich postaci wybitnych, które zapisały się na kartach historii nie tylko poszczególnych miast, w których żyły i pracowały, ale także na kartach historii Polski. INFO