Miłośnikom twórczości i kolekcjonerom dzieł Epifaniusza Drowniaka „Nikifora” podpowiadam,

.

DA Polswissart zorganizował wystawę i aukcję jego dzieł. Katalog na: http://www.polswissart.pl/pl/aukcje/219-nikifor