Dla zainteresowanych Łemkowszczyzną

.

Ostatni dzień wystawy. Dorota Nieznalska, Kolekcja Institut für Deutsche Ostarbeit - wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Kanwą dla wystawy stała się działalność tytułowej niemieckiej placówki badawczej utworzonej przez faszystów w 1940 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej prezesem był dr Hans Frank, Generalny Gubernator i minister rządu Hitlera. W skład IDO wchodziło kilka sekcji, niezwykle ciekawą z dzisiejszej perspektywy, bo służącą „inwentaryzowaniu wizerunków” ludności, była Sektion Rassen-und Volkstumsforschung [Sekcja Rasowa i Ludoznawcza]. Jej zadaniem była dokumentacja antropologiczna, w tym pomiary i przede wszystkim fotograficzne wizerunki postaci. Dokumentowano także rodzaj zabudowań mieszkalnych ludności łemkowskiej, polskiej, romskiej, ukraińskiej i żydowskiej.http://www.mng.gda.pl/events/dorota-nieznalska-kolekcja-institut-fur-deutsche-ostarbeit/