Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy

.

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Rok 2017 jest szczególny w historii proweniencyjnych znaków książkowych i Krakowa – 500 lat temu, w oficynie Jana Hallera w Krakowie, wybito drugi znany polski ekslibris, przeznaczony do sygnowania woluminów z księgozbioru prymasa Macieja Drzewickiego. Tak wyjątkowy jubileusz jest okazją do refleksji nad własnościowymi znakami proweniencyjnymi, jak i do wskazania ważnego miejsca Krakowa w tej dziedzinie działalności artystów, historyków sztuki, bibliofilów i kolekcjonerów. 500-letnia historia ekslibrisu jako własnościowego znaku książkowego to bogate źródło badań: od zagadnień regionalnych (np. ekslibrisy krakowskie), po ekslibrisy polskie i zagraniczne – ich historie, współczesność, przyszłość, a także miejsce ekslibrisu w badaniach proweniencyjnych i historyczno-artystycznych oraz w kulturze książki, tematykę oraz problemy kolekcjonerstwa z ekslibrisem związane. http://exlibris.up.krakow.pl/