Konferencja - na której bez kolekcjonerstwa ani rusz!

.

Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Problem polityki historycznej odgrywa istotną rolę we współczesnym dyskursie nauk humanistycznych i społecznych. Jako cel konferencji określamy podjęcie wielowątkowej refleksji na temat pamięci w kontekście kulturowym, historycznym i politycznym. Naszą intencją jest usystematyzowanie problemów definicyjnych i przegląd rozwiązań instytucjonalnych w omawianym zakresie. Warto przy tej okazji dokonać również porównań doświadczeń polskich z tendencjami europejskimi i światowymi. Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy historyków, socjologów, kulturoznawców, antropologów kultury, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców, a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad pamięcią i historią w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym.  http://www.ukw.edu.pl/strona/konferencje/konferencje/32358/Ogolnopolska_konferencja_naukowa_Pamiec__historia__kultura_anatomia_polityki__historycznej