Przemysł naftowy w fotografii i sztuce

.

Ostatni dzień wystawy. Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza do swojej siedziby w Pałacu Biskupim wystawę poświęconą obecności przemysłu naftowego w fotografii i sztuce przełomu wieków zatytułowanej „Przemysł naftowy na Podkarpaciu w fotografii i sztuce w XIX i XX w.” Na ekspozycji przedstawione są archiwalne fotografie, dokumenty, mapy i dzieła sztuki. Najstarsze prezentowane na wystawie zdjęcia wykonane przez fotografa Antoniego Polkowskiego pochodzą z lat 60. i 70. XIX w. Na wystawie znajdują się również liczne archiwalne zdjęcia i albumy fotograficzne wykonane przez anonimowych twórców. http://karpaccy.pl/przemysl-naftowy-w-fotografii-i-sztuce/