Konferencja na której powinna się pojawić tematyka kolekcjonerstwa!

.

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne i  Biblioteka Narodowa zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”. Konferencja organizowana jest w roku jubileuszowym odzyskania przez Polskę niepodległości, w stuosiemdziesięciolecie utworzenia Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz w 150 lat po wystawieniu przez Muzeum Polskie w Rapperswilu Kolumny Barskiej. Przedmiotem rozważań konferencyjnych będą zarówno zjawiska, które jeszcze w XIX wieku przygotowały grunt pod powstanie II Rzeczypospolitej, jak i bezpośrednio poprzedzające odzyskanie niepodległości prace nad rozwiązaniami organizacyjnymi, instytucjonalnymi i prawnymi, rola środowisk i zbiorów emigracyjnych w dziedzictwie Rzeczypospolitej, udział mediów i ich instytucji w kształtowaniu niepodległej Polski, wreszcie książka, prasa, radio i film tuż przed wybuchem II wojny światowej, polityka okupanta wobec dziedzictwa II Rzeczypospolitej, rola środowisk emigracyjnych w czasie wojny i po jej zakończeniu oraz stosunek władz państwowych do tradycji dwudziestolecia w Polsce Ludowej. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy, w których polu zainteresowań znajduje się historia książki, prasy, radia i telewizji oraz instytucji związanych z tymi mediami, a przede wszystkim ich rola w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa II Rzeczypospolitej. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy, w których polu zainteresowań znajduje się historia książki, prasy, radia i telewizji oraz instytucji związanych z tymi mediami, a przede wszystkim ich rola w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa II Rzeczypospolitej.  http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=285