„Tożsamość i dziedzictwo. Muzea Uczelniane”

.

Konferencja Naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius oraz Akademię Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Super ciekawa konferencja, ale szkoda, sadząc z listy referatów i ich autorów, że nie została ona otwarta na inne środowiska również zainteresowane tą tematyką.  http://muzeauczelniane.pl/