Zbieracze, amatorskie kolekcje i autoarchiwistyka.

.

Wykład na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wykładu staną się problemy metodologiczne i poznawcze związane z badaniem kolekcji funkcjonujących w postaci „nie-zbiorów” lub „zbiorów rozproszonych” – zgromadzonych przez amatorów, dyletantów lub osoby nie posiadające wiedzy eksperckiej w dziedzinie zebranych materiałów. Dotyczy to szczególnie zbiorów druków ulotnych, materiałów nietrwałych lub „nieistotnych” – czyli tych o trudnej do... ustalenia wartości dokumentalnej (ulotek, amatorskich nagrań audio i video, świadectw aktywności fanowskiej etc.), a także praktyk autoarchiwistycznych twórców nieprofesjonalnych lub zbieraczy osobliwości. Kontekstem dla tych rozważań będą cyberkultura oraz internet jako obszar amatorskich praktyk kolekcjonerskich i archiwistycznych. Wykładowca Dariusz Brzostek – dr hab., prof. UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca (Katedra Kulturoznawstwa UMK).https://www.facebook.com/events/326690444511244/