Wybitna kolekcjonerka, która stworzyła muzealny zbiór!

.

Ostatni dzień wystawy ZIEMSKI RAJ. W 125. rocznicę utworzenia przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską ordynacji gołuchowskiej, umożliwiającej utrzymanie muzeum w przekształconym przez nią zamku w Gołuchowie, otwierana jest wystawa poświęcona temu niezwykłemu zjawisku w polskiej historii. Arystokratka, malarka amatorka i miłośniczka sztuki, nazywała zamek swojego męża „ziemskim rajem” i podczas rozlicznych europejskich podróży oraz odwiedzin Afryki Zachodniej, a później konsekwentnej polityce zakupów zgromadziła w nim bogatą kolekcję sztuki i zaczęła ją publicznie eksponować. Otwierana teraz wystawa ma ukazywać profil zgromadzonej, a dziś rozproszonej i częściowo utraconej kolekcji. Swoją sławę zawdzięcza zarówno antycznym greckim wazom czarno- i czerwonofigurowym, jak i unikalnemu zbiorowi rzemiosła. Są w nim cenne emalie średniowieczne oraz zabytkowe tkaniny, późnogotyckie rzeźby i nowożytne malarstwo oraz grafiki, a także inne przykłady działalności artystycznej z różnych epok i kręgów kulturowych.

Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział w Gołuchowie, http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/muzeum-zamek-w-goluchowie/