Konferencja o której warto wiedzieć !

.

Ogólnopolska konferencja naukowa: "Nowy początek. (Od)budowa polskich kolekcji muzealnych po II wojnie światowej". Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. "Nowy początek. (Od)budowa polskich kolekcji muzealnych po II wojnie światowej". Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Badania strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pn. Badanie polskich strat wojennych 2018. Problematyka strat wojennych oraz rozproszeń, jakich doznały zbiory polskich instytucji kultury w wyniku II wojny światowej, od lat porusza środowiska naukowe, muzealne i jest przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji, nieraz bardzo emocjonującej. Wobec wielu trudności, które badacze napotykają na swej drodze, wynikające ze złożoności badań proweniencyjnych, a także innych aspektów, chociażby natury prawnej, pragniemy podjąć dyskusję w tej materii. Szczególną uwagę zwrócimy na sytuację zbiorów instytucji położonych na ziemiach, które po 1945 r. znalazły się w granicach polskich. Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami, wynikami badań nad dziejami kolekcji, pojedynczych obiektów oraz do wzięcia udziału w dyskusji nad stanem badań proweniencyjnych w Polsce i ich metodologii. Chcemy, aby spotkanie w Malborku stało się miejscem wymiany doświadczeń, platformą dobrych praktyk, a przede wszystkim bazą wiedzy o historii i losach kolekcji muzealnych, a także stratach poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej. http://www.zamek.malbork.pl/informacje/zaproszenie-na-konferencje-nowy-poczatek-od-budowa-polskich-kolekcji-muzealnych-po-ii-wojnie-swiatowej-32