Kolekcja sfragistyczna barona Hugona von Saurma-Jeltscha

.

Ostatni dzień wystawy. Na wystawie w MN we Wrocławiu prezentowane są pieczęcie pochodzące ze śląskiej kolekcji barona Hugona von Saurma-Jeltscha (1837–1896), która pod koniec XIX w. była drugą co do wielkości kolekcją w zbiorach sfragistycznych Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu. W jej skład wchodziły pieczęcie miejskie, książęce, biskupie oraz kościelne. Ciekawostką jest, że wszystkie pieczęcie woskowe, papierowe, lakowe oraz odlewy gipsowe oznaczone zostały skrótem inicjałowym G.d.H.v.S. (Geschenk des Hugo von Saurma) informującym o darze barona, który od roku 1872 r. był członkiem zarządu Towarzystwa Muzeum.


Prezentowana ekspozycja oparta została na najciekawszej i jednocześnie reprezentatywnej części kolekcji, w jej skład wchodzi 17 pieczęci woskowych, 7 pieczęci papierowych i kilkadziesiąt lakowych odcisków pieczęci miejskich i kościelnych.

Znajdują się tu między innymi: oryginalny rycerski srebrny tłok pieczętny Thimona von Smogrow z XIV w., pierwsza ogólnomiejska pieczęć Jawora z ok. 1300 r., wrocławska pieczęć sekretna z XIV w., pieczęć herbowa biskupa wrocławskiego Jakoba von Salza z XVI w., a także krzyżacka pieczęć komtura z Longomoso (Włochy, pd. Tyrol) z XVI–XVII w. Oprócz nich zaprezentowane zostaną także oryginalne rysunki L. Clericusa i egzemplarz publikacji „Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel”, wydanej w Berlinie w 1870 r. http://www.mnwr.art.pl/CMS/wystawy_czasowe/Baron.html