Ogólnopolska Konferencja Kultury

.

W Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się sympozjum wieńczące projekt Ogólnopolskiej Konferencji Kultury – wielomiesięcznej debaty polskich środowisk artystycznych ukierunkowanej na diagnozę potrzeb oraz próbę wypracowania rozwiązań odpowiadających na najbardziej palące problemy dotyczące kultury w Polsce.
W ramach Konferencji odbyło się 11 sympozjów poświęconych zarówno poszczególnym dziedzinom sztuki, jak i zagadnieniom kluczowym dla życia kulturalnego w naszym kraju, takim jak status twórcy, konieczne osłony socjalne i inne uprawnienia artystów, warunki prowadzenia instytucji kultury, samorządowa perspektywa prowadzenia działalności kulturalnej, specyfika inicjatyw niezinstytucjonalizowanych i niezależnych czy ochrona dziedzictwa niematerialnego. W obradach brało czynny udział ponad 300 osób: artyści, twórcy, animatorzy i naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń twórczych, organizatorów, instytucji kultury i podmiotów niezależnych.

Zgodnie z zapowiedzią, zapraszamy Państwa na finałową debatę, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2018 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Planowane główne tematy obrad to:
–  Status artysty − system, uprawnienia, fundusze
–  Instytucja kultury w dialogu z organizatorem
–  Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ujęciu systemowym
–  Ruch niezinstytucjonalizowany i mechanizmy jego wsparcia
–  Edukacja kulturalna i dostęp do dóbr kultury
 
Więcej informacji wkrótce!

www.konferencjakultury.pl