Ważne dla kolekcjonerów dawnej książki i nie tylko!

.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu oraz Zespołem d.s. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, działającym na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, podjął się zorganizowania III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej pod tytułem „Zbiory polskie”. Nawiązuje on do tytułu nieocenionego dzieła Edwarda Chwalewika, wydanego w 1916 roku a następnie w latach 1926-1927. Owemu wybitnemu badaczowi zależało na upublicznieniu inwentaryzatorskiej wiedzy o wszelkich polskich kolekcjach sztuki, ksiąg i archiwaliów, jak również na scharakteryzowaniu zbiorów obcych, w których figurowały polonika. Idąc kierunkiem wytyczonym niegdyś przez Chwalewika, organizatorzy przygotowywanej imprezy stawiają sobie za cel upowszechnienie informacji o oprawach książkowych we współczesnych bibliotekach, archiwach, muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce.Więcej info na: http://zbiorypolskie.umk.pl/celkonferencji.html