Konferencja ważna dla wielu kolekcjonerskich tematów

.

W Krakowie rozpocznie się konferencja z okazji 130 rocznicy urodzin Stanisława Vincenza, autora tetralogii Na wysokiej połoninie, która ma przypomnieć ponadczasowy wymiar twórczości Stanisława Vincenza, jej głęboki związek z krajobrazem kulturowym Karpat i Europy Środkowej oraz przenikającą ją humanistyczną ideę dialogu kultur. Organizatorami jej są Towarzystwo Karpackie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Ramowy plan konferencji wygląda następująco: http://karpaccy.pl/konferencja-vincenzowska/#more-12441