Sensacyjny Komunikat Antykwariatu Wójtowicza!

.

Koniec aukcji. Antykwariat jest w posiadaniu dzieła Hortulus Animae czyli Raj Duszny uważanego za pierwszą polską książkę. Temu niezwykle rzadkiemu wydawnictwu poświęciliśmy specjalny druk bibliofilski, który jest jednocześnie ofertą handlową (dostępny do pobrania ze strony internetowej. Pojawienie się egzemplarza polskiego Hortulusa jest sensacją bibliofilską i bibliograficzną na skalę ogólnopolską, dlatego uważamy, że ta cenna książka zasługuje na specjalną formę aukcji. Sprzedaż książki będzie trwała do 14.12.2018 r. i ma formę aukcji internetowej. Zapraszamy na naszą stronę:
https://www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl