Udział kolekcjonerów w badaniu

Proponujemy zapoznanie się z publikacją  "Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury" pod redakcją Alicji Jagielskiej-Burduk, Wojciecha Szafrańskiego, Piotra Lasika. Badania zrealizowano w ramach projektu „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury 2012/05/D/HS5/02822” i przeprowadzono z udziałem trzech grup: kolekcjonerów, przedstawicieli organów ochrony zabytków i instytucji kultury. 

Udział kolekcjonerów w tym badaniu jest bardzo istotny dla spraw związanych z ochroną i upowszechnianiem prywatnych kolekcji. Kwestie dotyczące tych kolekcji i ich twórców podejmowane są głównie w rozdziale 2 publikacji i w Aneksie

 

KARTA udostępniła program Otwarty System Archiwizacji (OSA)

Ze strony Ośrodka KARTA można pobrać program Otwarty System Archiwizacji (OSA), który powstał z myślą o archiwach społecznych, ale może z niego korzystać każda osoba lub organizacja, która chce w profesjonalny sposób opisać swój zasób archiwalny.

Program, który anonsowaliśmy na tym portalu, mogą wykorzystywać kolekcjonerki i kolekcjonerzy próbujący digitalizować swoje zbiory. Osoby wykorzystujące OSA do opracowania prywatnych kolekcji prosimy o informację i uwagi: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spotkanie w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

07.04.2016 r. na zaproszenie prof. Renaty Tańczuk gościłam na zajęciach Ja, my, oni w kolekcjach III roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Tematem spotkania była ankieta "Ochrona i upowszechnianie prywatnych kolekcji", którą przeprowadziłam w 2015 roku oraz sytuacja środowiska kolekcjonerskiego.
     Moje refleksje dotyczące realizacji ankiety stanowiły rozszerzenie raportu, który dzięki prof. Renacie Tańczuk studentki i studenci znali. Opowiadałam o prowadzonych przez siebie pracach związanych z ankietowaniem, jak również o problemach na jakie napotkałam w trakcie tego działania. Wywód połączony był z moimi przemyśleniami na temat środowiska kolekcjonerskiego, które uznaję za niejednorodne, mające trudności w zdefiniowaniu własnych priorytetów i w efekcie działające niekonsekwentnie. Po przedstawieniu przeze mnie postaw kolekcjonerów z jakimi zetknęłam się podczas badania, jedna ze studentek wskazała na paradoks: obawy kolekcjonerów o kolekcje są ważniejsze od kolekcji. Uważam, że warto, by dojrzali kolekcjonerzy zwrócili uwagę na ten wniosek, gdyż wypłynął on od młodej osoby, postrzegającej kolekcje z perspektywy zupełnie odmiennej niż ich punkt widzenia.
     Studentki i studenci obecni na spotkaniu piszą licencjackie prace o kolekcjonerstwie. Na potrzeby tychże prowadzą rozmowy, ankietują ludzi posiadających kolekcje. Przy okazji dyskusji o kolekcjach osieroconych jedna ze studentek przywołała rozterki swoich rozmówców, 30-letnich kolekcjonerów płyt winylowych, stawiających sobie pytanie: "Co się stanie z płytami, gdy umrę?". W moim odczuciu, obecne środowisko kolekcjonerskie powinno traktować takie reakcje, jako sygnał do zrewidowania własnych poczynań w zakresie budowania stabilnego systemu ochrony kolekcji prywatnych.
     Pani prof. Renacie Tańczuk, której naukowy dorobek dotyczący kolekcjonerstwa jest nie do przecenienia, serdecznie dziękuję za zaproszenie na zajęcia. Studentkom i studentom kulturoznawstwa dziękuję za uwagi i konfrontację, która była dla mnie ważna.

Bernadetta Czapska

OSA - Otwarty System Archiwizacji Ośrodka KARTA

Ośrodek KARTA udostępni darmowy program do opracowania zbiorów archiwalnych OSA, czyli Otwarty System Archiwizacji. Będą mogły z niego skorzystać organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i środowisko kolekcjonerskie.

Bardzo cieszy, że KARTA realizując swoje cele i grantowy projekt "Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce" przyczynia się również do ochrony i upowszechniania prywatnych kolekcji. Dzięki tej inicjatywie KARTY kolekcjonerki i kolekcjonerzy mają szansę na zdigitalizowanie swoich zbiorów we własnym zakresie, ale według standardów obowiązujących w instytucjach kultury, bowiem OSA jest programem opartym na Międzynarodowym Standardzie Opisu Archiwalnego ISAD (G).

Ośrodek KARTA przygotował  prezentację OSA Więcej informacji na temat tego programu znajdą Państwo tutaj.

 

Dokumentacja wystawy "Jerzy Lewczyński. Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych."

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji wystawy "Jerzy Lewczyński. Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych." Zdjęcia z wystawy zostały zamieszczone na kolekcjonerstwo.pl dzięki przychylności kolekcjonerów Dariusza Bieńkowskiego i Cezarego Pieczyńskiego oraz uprzejmości Państwowej Galerii Sztuki w SopocieFotobank.pl

O wystawie  Jerzy Lewczyński. Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych. informowaliśmy na tym portalu. Prezentowana była w sopockiej Państwowej Galerii Sztuki w dniach 20.11.2015 - 17.01.2016. Fotografie Jerzego Lewczyńskiego pochodzą ze zbiorów Dariusza Bieńkowskiego i Cezarego Pieczyńskiego.


Wyniki ankiety "Ochrona i upowszechnianie prywatnych kolekcji"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety "Ochrona i upowszechnianie prywatnych kolekcji" Artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. Prosimy o opinie, wnioski i sugestie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas realizacji ankiety swoją życzliwość okazali mi prof. Paweł Banaś i dr hab. Renata Tańczuk z Uniwersytetu Wrocławskiego, a pomocną konsultacją wsparła Pani Katarzyna Ziętal z Ośrodka KARTA  Serdecznie dziękuję!

Ankieta "Ochrona i upowszechnianie prywatnych kolekcji"

W naszych staraniach o ochronę i bezpieczne upowszechnianie prywatnych kolekcji potrzebujemy Państwa wsparcia i Państwa głosu. To Państwo budują i dbają o swoje kolekcje, a więc najlepiej znają swoje potrzeby. Prosimy o podzielenie się nimi poprzez wypełnienie ankiety.