OSA - Otwarty System Archiwizacji Ośrodka KARTA

Ośrodek KARTA udostępni darmowy program do opracowania zbiorów archiwalnych OSA, czyli Otwarty System Archiwizacji. Będą mogły z niego skorzystać organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i środowisko kolekcjonerskie.

Bardzo cieszy, że KARTA realizując swoje cele i grantowy projekt "Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce" przyczynia się również do ochrony i upowszechniania prywatnych kolekcji. Dzięki tej inicjatywie KARTY kolekcjonerki i kolekcjonerzy mają szansę na zdigitalizowanie swoich zbiorów we własnym zakresie, ale według standardów obowiązujących w instytucjach kultury, bowiem OSA jest programem opartym na Międzynarodowym Standardzie Opisu Archiwalnego ISAD (G).

Ośrodek KARTA przygotował  prezentację OSA Więcej informacji na temat tego programu znajdą Państwo tutaj.