HERITO - lektura dla kolekcjonerów zainteresowanych tematem LITWA

Kwartalnik HERITO nr 40 poświęcony Litwie, jej kulturze i dziedzictwie oraz historii. Co wiemy o kulturze Litwy? Na czym polega jej bałtycki wymiar? Ile jest w nim Europy Środkowej, Wschodniej, a ile Skandynawii? Dlaczego kultura litewska ma tak demokratyczny charakter? Skąd bierze się witalizm, żywotność, ekologiczna wrażliwość Litwinów? — oto niektóre pytania stawiane w 40., rocznicowym numerze HERITO. INFO