Kolekcjonerów tematu Tatry i nie tylko takich zawiadamiam!

Ukazał się 83 tom Wierchów, rocznika poświęconego górom. Tego ukazującego się już prawie od stu lat organu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, pod aktualną i nieustającą redakcją Wiesława A. Wójcika, żadnemu miłośnikowi Karpat i gór w ogóle, zachwalać oczywiście nie potrzeba. Spis treści