PANDEMIO ZNIKAJ, bo czekamy na wystawę opartą o kolekcjonerskie zbiory w Kielcach!

„Zapiski przy sztaludze”. Przyjaźnie Sienkiewicza w świecie malarskim mają być zaprezentowane przez Muzeum Narodowe w Kielcach w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. Będzie można zwiedzać wystawę poświęconą relacjom Henryka Sienkiewicza z trzema innymi wybitnymi artystami – Stanisławem Witkiewiczem, Henrykiem Siemiradzkim i Kazimierzem Pochwalskim. Wszyscy oni w życiu autora Trylogii odegrali znaczącą rolę.  Info