Nowa cenna dla kolekcjonerów sfragistyki inicjatywa - POWODZENIA

Uruchomiono portal związany z gromadzeniem oraz wymianą wiedzy z zakresu sfragistyki. Prezentowane będą zbiory, w tym tłoków pieczętnych, znajdujące się w muzeach oraz prywatnych kolekcjach POBIERZ