Muzea domowe - sprawa warta refleksji i aktywności ustawodawcy

Staraniem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pod redakcją Marii Marcinkowskiej, ukazało się pokonferencyjne wydawnictwo "Muzea domowe". Opublikowane teksty dotyczą teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń funkcjonowania tej niestety niewystarczająco uregulowanej kwestii pod kątem uprawnień, a ważnej dla ochrony dziedzictwa narodowego i kolekcjonerstwa.