Domena www.kolekcjonerzy.pl

Obok domeny, na której Państwo teraz gościcie, jestem także dysponentem wskazanego wyżej adresu. Udostępnię go zainteresowanym wykorzystaniem zgodnie z misją upowszechniania i ochrony kolekcjonerskiego dorobku.