Dla samorządów, a kiedy dla kolekcjonerów?

Uruchomiony został portal wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla urzędników samorządów, liderów NGO oraz miłośników lokalnego dziedzictwa.  http://samorzad.nid.pl/