Polski Nobel przyznany za badania nad kolekcjonerstwem

Profesor Krzysztof Pomian laureatem Nagrody Fundacji Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury Europejskiej. Wielka nobiltacja dla Laureata i kolekcjonerstwa - Gratulujemy! Przypomnijmy, że profesor Pomian jest honorowym przewodniczącym Kapituły Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Felika Jasieńskiego.