Kowalscy kupują sztukę, autor Janusz Miliszkiewicz

Ciekawy tekst w Magazynie "Pismo". Rynek sztuki, czuły jak sejsmograf, rejestruje zmiany naszego smaku artystycznego. Dokonał epokowych odkryć i wypromował twórców, którzy debiutowali po 1989 roku, a już są uznawani za klasyków. https://magazynpismo.pl/kowalscy-kupuja-sztuke/