Dziś poniedziałek 24 lutego 2020 r.
 
STREFA KOLEKCJONERA

login
hasło
 

 

- zapomniałem hasło -

archiwum dat i faktów
Przydatne linki
Redaktor strony
   
strona główna

DRODZY KOLEKCJONERZY


+

Moich gości uprzejmie informuję, że FAKTY i DATY będą nanoszone w ograniczonym zakresie. Zapraszam 1 stycznia 2014 na odsłonę nowej wersji strony! !

Redaktor

Szanowni Państwo

Witam serdecznie na portalu Kolekcjonerstwo. Moim zasadniczym celem jest być użytecznym dla jak najszerszej rzeszy kolekcjonerów, zarówno zaawansowanych, jak i startujących w tej pasjonującej i jakże edukującej przygodzie.

Mój portal oparty jest na pięciu fundamentalnych zasadach:

  • Kolekcjonerstwo dla Wiedzy - kolekcjonerstwo postrzegam przede wszystkim jako drogę do poszerzania wiedzy. Ma ono bowiem tylko wtedy sens, gdy nie ogranicza się do samego faktu posiadania, a jest krokiem do budowania własnej wiedzy na dany temat i dzielenia się nią z innymi. Taki obraz kolekcjonerstwa winniśmy wspólnie budować w społeczeństwie. Ogromna skarbnica kolekcjonerskiej wiedzy nie jest jeszcze dostatecznie wykorzystana w nauce i w publikacjach.
  • Daty i Fakty - chcę każdemu regularnie odwiedzającemu moją stronę stworzyć poczucie bezpieczeństwa, że w natłoku codziennych zajęć nie przeoczy żadnej ważnej z punktu widzenia kolekcjonera Daty ani Faktu.
  • Pomost - portal ma być łącznikiem na kilku poziomach; zarówno wśród kolekcjonerów, czemu mają służyć zawarte na stronie informacje o indywidualnych zbiorach, jak i między kolekcjonerami a światem zewnętrznym. Chcę być także pomostem między kolekcjonerstwem w Polsce i za granicą. Będę rozbudowywał wersję angielską mojej strony, aby otworzyć nasz kolekcjonerski świat dla świata.
  • Region - kolekcjonerstwo mocno związane jest z regionalizmem, jak i ideą Małych Ojczyzn. Pomaga ono w gromadzeniu wiedzy o faktach z historii danego regionu i kojarzeniu zdarzeń. Ten obszar w chwili obecnej najmocniej dotyczy na mojej stronie regionu Sądecczyzny i Spisza, ale stopniowo - wspólnie z państwem - będę wkraczał także na inne tereny.
  • Partnerstwo - każdego z moich gości traktuję jak partnera i zapraszam do współpracy.

Parę słów o mnie - wypada się przedstawić. Jestem krakusem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat 70-tych "na zesłaniu" w Warszawie.

Z zamiłowania jestem kolekcjonerem, zbieram książki,
pocztówki, dokumenty, mapy, listy, plakaty, zdjęcia, obrazy i rysunki oraz varia dotyczące Muszyny, Żegiestowa i Krynicy, wydane do roku 1950, celem uzupełnienia zaawansowanego zbioru.

Stopniowo opracowuję mój zbiór, po to, by podzielić się wiedzą na jego temat z innymi zainteresowanymi. Efektem są publikacje oraz wystąpienia na konferencjach.

Proponuję chwilę refleksji nad słowem kolekcjonerstwo.

I tak Słownik Języka Polskiego definiuje je jako gromadzenie przedmiotów jednego rodzaju według określonych kryteriów i utożsamia ze zbieractwem. Encyklopedia Powszechna PWN także kojarzy kolekcjonerstwo ze zbieractwem i definiuje je jako gromadzenie według określonych kryteriów dzieł sztuki, pamiątek historycznych itp. American Heritage Dictionary stoi na stanowisku, że kolekcjonerstwo to tworzenie kolekcji.

Uważam, że dla należytego postrzegania roli kolekcjonerstwa trzeba traktować je jako jedną z nauk pomocniczych historii, mającą na celu:

  • gromadzenie zbiorów, czyli kolekcjonerstwo w tradycyjnym rozumieniu
  • opracowywanie i prezentację wyników, czyli Kolekcjonerstwo dla Wiedzy

Kolekcjonerstwo nadąża za dyscyplinami naukowymi w korzystaniu z technologii informatycznych, w tym Internetu. Ogromna ilość kolekcjonerskich witryn w Internecie potwierdza tę opinię. Powinniśmy wspólnie budować swego rodzaju "mapę kolekcjonerstwa w Internecie".

Ryszard Kruk

| Kolekcjonerzy | Przydatne linki | Kalendarium |
| Polityka prywatnośc
i | Redaktor |
| strona główna || szukaj w archiwum |

wszelkie prawa zastrzeżone - Ryszard Kruk 2012