Dziś piątek 10 lipca 2020 r.
 
STREFA KOLEKCJONERA

login
hasło
 

 

- zapomniałem hasło -

archiwum dat i faktów
Przydatne linki
Redaktor strony
   
strona główna

DRODZY KOLEKCJONERZY


+

Moich gości uprzejmie informuję, że FAKTY i DATY będą nanoszone w ograniczonym zakresie. Zapraszam 1 stycznia 2014 na odsłonę nowej wersji strony! !


Zberateľstvo roząiruje znalosti, s nami neprehliadneą žiadny dôležitý zberateľský fakt a dátum

Srdečne vás vítam na portáli Zberateľstvo. Mojim hlavným cieľom je byť užitočný pre čo nająirąí zástup zberateľov, už skúsených, ale aj začínajúcich v tomto vzruąujúcom a zároveň poučnom dobrodružstve.
Môj portál je postavený na piatich podstatných zásadách:


Zberateľstvo roząiruje znalosti - zberateľstvo vnímam predovąetkým ako cestu k prehlbovaniu poznania. Samo osebe má význam iba vtedy, ak sa neredukuje len na samotný fakt vlastnenia a je spôsobom budovania vlastných vedomostí o danej téme i delenia sa o ne s inými. Obrovská pokladnica zberateľských vedomostí sa vo výuke eąte dostatočne nevyužíva.

Dátumy a fakty - chcú každému pravidelnému návątevníkovi mojej stránky vytvoriť pocit bezpečia, že v návale každodenných povinností neprehliadne žiadny pre zberateľa dôležitý dátum ani fakt.

Most spolupráce - portál má byť spojivom na viacerých úrovniach jednak medzi zberateľmi, čomu majú slúžiť informácie o individuálnych zbierkach obsiahnuté na stránke a jednak medzi zberateľmi a vonkająím svetom. Chce byť tiež mostom - spojivom medzi zberateľmi v Poľsku a v zahraničí. Pripravujem roząírenie anglickej verzie mojich stránok, aby som otvoril náą zberateľský svet svetu inému.

Región - zberateľstvo je silno previazané s regionalizmom ako aj s myąlienkou "malej vlasti". Napomáha pri zhromažďovaní vedomostí o faktoch z histórie daného regiónu a nachádzaniu súvislosti medzi udalosťami. Toto sa v danej chvíli na mojich stránkach najviac dotýka regiónov sąndeckého a spiąského, ale postupne - spolu s vami - budem vstupovať aj na terény iných regiónov.

Partnerstvo - každého z mojich návątevníkov beriem ako partnera a pozývam ho k spolupráci.

Skúsme sa zamyslieť nad slovom zberateľstvo.
Slovník poľského jazyka ho definuje ako zhromažďovanie predmetov jedného druhu podľa vymedzených kritérií a stotožňuje ho so zberačstvom. Vąeobecná encyklopédia Štátneho vedeckého vydavateľstva (PWN) tiež spája zberateľstvo so zberačstvom a definuje ho ako zhromažďovanie umeleckých diel, historických artefaktov a pod. podľa vymedzených kritérií. Podľa American Heritage Dictionary je zberateľstvo tvorením zbierky.
Nazdávam sa, že pre náležité vnímanie úlohy zberateľstva treba o ňom uvažovať ako o jednej z pomocných historických vied, ktoré si dávajú za cieľ:
- zhromažďovanie zbierok v tradičnom ponímaní
- spracovávanie, systemizácia a prezentácia výsledkov, čiže zberateľstvo s vedeckou ambíciou

Zberateľstvo nezaostáva za vedeckými disciplínami vo využívaní informačných technológií vrátane internetu. Obrovské množstvo internetových zberateľských galérií tento názor potvrdzuje. Naąou povinnosťou je spoločne vytvárať "internetovú mapu zberateľstva".

 

 
 

 

 

| Kolekcjonerzy | Przydatne linki | Kalendarium |
| Polityka prywatnośc
i | Redaktor |
| strona główna || szukaj w archiwum |

wszelkie prawa zastrzeżone - Ryszard Kruk 2012