Organizatorom aukcji do sztambucha!

Przegląd katalogów aukcyjnych pozwala zauważyć, że pojawiają się kolekcje będące efektem wieloletnich starań kolekcjonerów. Kolekcje idą w rozsypkę. Warto rozważyć w takim wypadku także wprowadzenie opcji kup całość  za sumę cen wywoławczych poszczególnych pozycji.