DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY? - wydawnictwo pokonferencyjne Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej SPIS TREŚCI

Jak powstały nasze muzea? Na to ważne pytanie, podkreślając wiodącą rolę w tym zakresie kolekcjonerów, dają odpowiedź teksty opublikowane w starannie wydanej książce. Szacunek dla MNZP za zorganizowane konferencji i wydanie tego dzieła. Z dumą podkreślam, że w wydawnictwie zamieszczony został mój referat zatytułowany:Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera - kolekcjonerzy na rzecz muzeów i ochrony dziedzictwa narodowego.

Spis treści:

DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY? JAK POWSTAWAŁY NASZE MUZEA

Dr hab. prof. ASP w Warszawie Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY I ROZUMIENIE POJĘCIA „MUZEUM”

Miscellanea z początków MNZP

Katarzyna Winiarska, MNZP Muzeum Kazimierza Marii Osińskiego – marzenie a rzeczywistość. Rozważania na temat kilku projektów architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Bożena Figiela, MNZP Początki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Refleksja inwentaryzatora zbiorów

dr Ewa Grin-Piszczek, Archiwum Państwowe w Przemyślu Zbiory Osińskich zalążkiem Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

dr Marta Trojanowska, MNZP O winiecie „Rocznika Przemyskiego”, ekslibrisie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i ich twórcach. Identyfikacja wizualna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej sprzed 110 lat

Dorota Zahel, MNZP „Dziedzictwo Kunstkamery”. Jak tworzyliśmy wystawę

Początki muzeów

Małgorzata Wawrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuOrganizacje społeczne i muzea prowincjonalne w czasach rozbiorów

Michał Murzyn, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Kulturę mamy we krwi. 130 lat Muzeum Tatrzańskiego

Katarzyna Winiarczyk, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Założenie i pierwsze dekady funkcjonowania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – refleksja z perspektywy obchodów 120-lecia instytucji

ks. Marek Wojnarowski, Muzeum Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales Twórcy i początki Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu

Magdalena Piwowarska, Muzeum Historii Miasta Lublina, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie Muzeum Lubelskie w Lublinie. Geneza i początki

dr Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu „Zbiór zabytków sztuki kościelnej i starożytności artystycznej”. Geneza kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Muzeum Śląskie w Katowicach „Skazane” na nowoczesność. Początki Muzeum Śląskiego w Katowicach

Ewa Cuber-Strutyńska – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Instytut Historii PAN w Warszawie,

Mateusz Tułodziecki – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Historia utworzenia krakowskiego Muzeum Lotnictwa w zarysie

Łukasz Ożóg, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Od Muzeum Ziemi Rzeszowskiej do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – powstanie i pierwsze lata działalności rzeszowskiego muzeum (1935-1953)

Hanna Ignatowicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie „To nie może być instytucja o przygodnych zbiorach”… powstanie i początki działalności Muzeum Rolnictwa w Szreniawie w perspektywie 100 lat muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich

Ewa Dagmara Rutkowska, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wczoraj i dziś

Anna Król, Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach; Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Historia placówki

Monika Bober, Muzeum Samorządowe w Strzyżowie Od izby pamięci do muzeum samorządowego w Strzyżowie. Refleksje muzealnika w związku z jubileuszem (1959-2020) sześćdziesięciolecia gromadzenia zbiorów muzealnych

Łukasz Krzysiak, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie Historia i działalność Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

Darczyńcy i Muzealnicy

Małgorzata Surmacz, Muzeum Narodowe w Lublinie, Instytut Historii UMCS Wiktor Ziółkowski (1893-1978). Muzealnik z pasją

Małgorzata Górzyńska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Adam Mauersberger. Dyrektor. Muzeolog. Wizjoner

Dr hab. prof. UG Mirosław Piotr Kruk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie Ofiarodawcy sztuki cerkiewnej dla Muzeum Narodowego w Krakowie

Kolekcje i Kolekcjonerzy

Magdalena Kątnik-Kowalska, Dom Kultury w Żołyni Jak odkryłam dziedzictwo Dąbrowskich

Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie Kolekcja rzemiosła artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Historia i profil zbioru (do 1915)

Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach Kolekcja malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Jej dzieje i znaczenie

Beata Wilczewska, Muzeum Podlaskie w Białymstoku Historia Biblioteki Muzeum Podlaskiego

Ryszard Kruk, kolekcjoner; portal www.kolekcjonerstwo.pl, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera – kolekcjonerzy na rzecz muzeów i ochrony dziedzictwa narodowego