Aukcja belgijskiego DA David Delhaye

.

Zakończy się kolejna aukcja filatelistyczna UWAGA w katalogu POLONIKI ZOBACZ