Kapituła Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego przypomina 105. rocznicę faktu kluczowego dla współpracy kolekcjonerów i muzealników!

.

11 marca 1920 roku Feliks Jasieński (1861-1929) przekazał „Gminie stołecznego, Królewskiego miasta Krakowa” swoją kolekcję dzieł sztuki, gromadzoną przez ponad trzydzieści lat. Darowizna, na którą nie licząc bogatego księgozbioru złożyło się ponad 15 tysięcy obiektów, stanowiła dla krakowskiego Muzeum Narodowego niezwykle cenny nabytek w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby polskiej końca XIX i początku XX wieku. Zawarte w niej dzieła artystów takich jak Malczewski, Wyspiański, Podkowiński czy Dunikowski, pozostają do dzisiaj podstawą prezentacji polskiego „modernizmu” w głównych galeriach muzealnych. W zbiorze grafiki i plakatu, obok dzieł mistrzów gatunku, z niemal kompletnym oeuvre Piranesiego, Goi, Klingera i Redona, znalazły się plansze sygnowane przez „odnowicieli” polskiej grafiki artystycznej, z Pankiewiczem i Wyczółkowskim na czele, tworząc trzon jednego z największych gabinetów rycin w Polsce. Zbiory wschodnie, zespół orientalnych tkanin (bliskowschodnie kobierce i pasy polskie), a przede wszystkim szuka japońska, z drzeworytami Hokusaia i Hiroshige, uplasowały krakowskie muzeum pośród największych tego typu publicznych kolekcji Europy.
Jak twierdzi znawczyni kolekcji Feliksa Jasieńskiego dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik - Niezależnie od swojej wartości artystycznej kolekcja odzwierciedlała także inne aspekty aktywności Jasieńskiego, stanowiąc świadectwo jego zaangażowania w ruch odnowy życia kulturalnego w Polsce w latach 1890–1920: kształtowanie się „nowej szkoły” malarstwa, odrodzenie rzemiosła i grafiki artystycznej. Założyciel „Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie”, inicjator Towarzystwa Przyjaciół tegoż Muzeum, zakresem zainteresowań polski kolekcjoner bliski był kręgom europejskich amatorów sztuki, współpracujących z instytucjami muzealnymi, którzy, otwarci na awangardowe zjawiska w kulturze, gotowi byli nie tylko bronić swoich estetycznych wyborów ale i z odwagą popierać najbardziej śmiałe przedsięwzięcia artystyczne.
Realizując zobowiązania wobec darczyńcy Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło trud przygotowania monumentalnego Korpusu daru Feliksa Jasieńskiego / Corpus of Feliks Jasieński’s Donation – dwa pierwsze tomy ukazały się w roku 2014 i 2016. Przypadająca w tym roku setna rocznica donacji jest doskonałą okazją do nowego spojrzenia na całość jego dorobku. Pokazanie „Japończyka z Krakowa” jako „Europejczyka-modernisty”, zasługującego na porównanie z najznakomitszymi kolekcjonerami epoki, takimi jak Jacques Doucet we Francji czy Charles Lang Freer w Stanach Zjednoczonych, przypomni rozmach jego działań, tym samym przyczyniając się do waloryzacji jego kolekcji – dziś zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie – na arenie międzynarodowej, jako istotnej części polskiego dziedzictwa kulturowego.