W związku z rocznicą 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w Muzeum UJ kolekcjonerska wystawa

.

Wystawa autorstwa prof. Aleksandra Skotnickiego poświęconą słynnemu astronomowi. Jej nazwa brzmi „Mikołaj Kopernik i Uniwersytet Jagielloński na krakowskich pocztówkach oraz na znaczkach pocztowych Polski i całego świata. Zaprezentowana została na niej część kolekcji, w której skład wchodzą m.in. ponad stuletnie pocztówki wydawane przez krakowski Salon Malarzy Polskich z wizerunkami budynków uniwersyteckich oraz pomnikiem Mikołaja Kopernika, którego odsłonięcie na dziedzińcu Collegium Maius było jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem 500-lecia odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego w 1900 roku. Na wystawie zobaczyć będzie można również znaczki pocztowe oraz koperty Pierwszego Dnia Obiegu z okolicznościowymi stemplami z wizerunkiem Mikołaja Kopernika wydawane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ekspozycja pozwala nam spojrzeć na postać twórcy teorii heliocentrycznej poprzez bogaty materiał ikonograficzny pochodzący z różnych zakątków świata. Wystawa prezentowana jest w piwnicach Collegium Maius od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00–17.30. Wstęp wolny.

Aleksander Skotnicki - profesor zwyczajny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ w latach 1999-2002, a przez 25 lat do 2018 roku Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii przy ul. Kopernika 17, członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

Był prezesem Zarządu Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza oraz Fundacji Stradomskie Centrum Dialogu, gdzie spotykali się ludzie różnych narodowości, wyznań i pokoleń, w tym przedwojenni żydowscy mieszkańcy Krakowa. Za swoją działalność lekarską i społeczną został uhonorowany m. in.: medalem Gloria Medicinae (2007), Honoris Gratia (2006), św. Krzysztofa (2014) i Klemensa Bąkowskiego (2022). Jest laureatem Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie Nauki i Sztuki (2016) oraz nagród im. Jana Karskiego (2009) i ks. Stanisława Musiała (2015).

Prof. Skotnicki jest autorem wielu wystaw, książek i opracowań dotyczących historii Krakowa, jego mieszkańców oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako filatelista i filokartysta propaguje działalność Salonu Malarzy Polskich prowadzonego przez Henryka Frista przy ulicy Floriańskiej 27. Salon ten wydawał pocztówki z widokami Krakowa i budynkami uniwersyteckimi z początku XX wieku. Jest również popularyzatorem postaci Mikołaja Kopernika najsłynniejszego ucznia naszej Almae Matris z końca XV wieku oraz autorem monografii pt. „Pomnik Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius” wydanej w 2015 r.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo na stronie: https://maius.uj.edu.pl/.