O Tomaszu Niewodniczańskim chyba nie słyszeli, o kolekcjonerach map zapomnieli!

.

W opisie i słowach kluczowych XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii Społeczna rola kartografii o kolekcjonerach map zapomniano, a był przecież wśród nich tak wybitny jak wspomniany powyżej. Organizator konferencji Zespół Historii Kartografii PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. INFO