Tu też w słowach kluczowych brakło kolekcjonerstwa

.

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdyscyplinarne. Konferencja ma na celu dyskusję na temat zagadnień związanych z szeroko pojętą tożsamością narodową i historyczną oraz dobrami i dziedzictwem kulturowym.  Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do omawianej problematyki, w toku konferencji poruszony zostanie szereg zagadnienień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwa, prawa, historii, socjologii, sztuki, filozofii, stosunków międzynarodowych, językoznawstwa i innych). Dyskutować będziemy w celu odnalezienia teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego wybranych państw i społeczeństw (Polski, Europy i reszty świata).  INFO