Orientalny dar kolekcjonera dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Do kolekcji Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie została przekazana w darze duża kolekcja obiektów azjatyckich, wykonanych z kości zwierzęcych. Wśród ponad 280 misternie wykonanych rzeźb wyróżniają się: netsuke, okimona oraz inrō. Zbiór jest darem dr. Marka Seydy, który urodził się w Łodzi, ale dzieciństwo i młodość spędził w Szczecinie. INFO