"FILOKARTYSTA" pod redakcją Jacka Jackowskiego z przytupem i na szczęście wrócił na rynek!

Na rynku pojawił się numer 17/18, 2022 czasopisma „Filokartysta”, to kultowy rocznik przeznaczony dla kolekcjonerów kart pocztowych oraz naukowców zajmujących się tą problematyką. Identyczna jak dawniej szata graficzna, sto stron tekstów w formacie A4 o pocztówkach i ich wydawcach. Autorzy – wspomnę tylko kilku – prof. Paweł Banaś, prof. Janusz Degler, ś.p. Juliusz W. Gomulicki ze swoim ostatnim tekstem o Norwidzie, tym razem na pocztówkach. Znajdziemy w numerze kontynuację stałych cykli Wystawy pocztówek na ziemiach polskich, Bibliografia polskiej pocztówki doprowadzona do końca 1903 r. (sic!) z ponad tysiącem odnotowanych tekstów. Jest wiele innych profesjonalnie napisanych artykułów. Prezentują warsztat badawczy pozwalający badać, opisywać fenomen karty pocztowej. Więcej w tym spis treści oraz o możliwości zakupu INFO na stronie www.filokartysta.pl