Kolekcjonerom dzieł Nikifora podpowiadam

Ukazał się katalog kolekcji dzieł Nikifora zgromadzonej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, jednej z najbogatszych w Polsce.Katalog Malarz nad malarzami. Nikifor w kolekcji PME przedstawia 137 dzieł. Samych ilustracji w tym wydawnictwie jest jednak więcej. Wynika to przede wszystkim z typowego dla Nikifora używania obu stron podłoża malarskiego. Celem podkreślenia detali niektórych obrazów przedstawione zostały powiększenia tych elementów. Mowa tu przede wszystkim o sygnaturach, pieczęciach i dopiskach autora. Nikifor swoje dzieła tworzył często na przypadkowych kartkach – okładkach, wyrwanych stronach lub drukach. Ten fakt również znajduje odbicie w materiale ilustracyjnym. Prace z omawianej kolekcji są więc przedstawione w sposób kompletny, umożliwiając zainteresowanym czytelnikom ich gruntowną analizę. INFO