13. edycja Kompasu Młodej Sztuki

Wyniki 2023 ZOBACZ Kompas Sztuki to ranking najlepszych polskich artystów współczesnych, który publikowany był od 2007 do 2020 roku w „Rzeczpospolitej”, w dziale „Moje pieniądze”. Jest to przedsięwzięcie o charakterze przede wszystkim edukacyjnym, podstawową rolą KS jest próba usystematyzowania wciąż jeszcze kształtującego się polskiego rynku sztuki. Najpierw Kompas Sztuki powstawał co roku, następnie co trzy lata - dłuższy dystans czasowy pozwala lepiej oddać aktualne tendencje rynkowe. Kompas Młodej Sztuki ukazywał się od 2008 do 2020 roku, także na łamach „Moich pieniędzy”, najpierw co dwa lata, od 2014 co roku. Zmiana ta została podyktowana oczekiwaniami odbiorców sztuki, jest coraz większe zainteresowanie sztuką nowoczesną także w kontekście finansowym. Prace początkujących malarzy są zdecydowanie tańsze niż uznanych już klasyków. Z obu Kompasów – KS i KMS korzystają zarówno kolekcjonerzy, domy aukcyjne, właściciele galerii, inwestorzy, jak i sami artyści. Pełnią też rolę unikatowego przewodnika dla wszystkich, którzy są nie tylko na początku swojej przygody ze sztuką. INFO